Vivre en Chrétien au XX Siêcle
Phụ đề: L'Engagement du Chrétien
Tác giả: Jean Maria Aubert
Ký hiệu tác giả: AU-J
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011123
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1977
Khổ sách: 19
Số trang: 196
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích