Gương Chúa Giêsu
Phụ đề: Sách gương phúc
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003046
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 371
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004809
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 371
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015583
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 371
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời tâm huyết của bạn đọc 3
QUYỀN MỘT: NHỮNG NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG TINH THẦN  
1. Noi gương Chúa và khinh của thế tục 7
2. Tự khiêm 10
3. Học thuyết của chân lý 13
4. Hành động cho khôn 18
5. Đọc thánh kinh 20
6. Tình dục 22
7. Tránh phù phiếm và kiêu ngạo 24
8. Đừng xuồng xã quá 26
9. Vâng lời và tùng phục 27
10. Lời vô ích 30
11. Bính an và tiến bộ 32
12. Lợi ích của đau khổ 35
13. Chống với cám dỗ 37
14. Xét đoán 41
15. Bác ái 43
16. Một nhịn chín lành 45
17. Đời sống tu trì 48
18. Gương thánh hiến 49
19. Công việc một tu sĩ 54
20. Tìm thanh vắng và thầm lặng 58
21. Lòng thống hối 64
22. Những đau khổ ở đời 67
23. Suy gẫm cái chết 72
24. Ngày công phán 77
25. Cải thiện đời sống 83
QUYỂN HAI: TIẾN TỚI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM  
1. Nước trời 89
2. Tùng phục cho khiêm 94
3. Người an bình thực 96
4. Tâm hồn trong trắng chí lự đơn thành 99
5. Tự giác 101
6. Cái vui của một lương tâm tốt 104
7. Mến Chúa trên hết 107
8. Tri kỷ với Chúa Giê-su 110
9. Đọa đày 114
10. Biết ơn Chúa 118
11. Ít người mến thánh giá 121
12. Đường thánh gián 125
QUYỂN BA: ĐỜI SỐNG TẬN HIỆP  
1. Tâm sự Chúa Giê-su với linh hồn trung tín 134
2. Tiếng chân lý nói thầm bên trong 136
3. Cách thức nghe lời Chúa 139
4. Thật thà và khiêm tốn 143
5. Kỳ diệu của đức ái 146
6. Chúa thử người yêu thật 151
7. Đừng tự hào vì ơn Chúa 155
8. Tự hạ trước nhan Chúa 158
9. Qui định tất cả về Chúa như cứu cánh sau hết 160
10. Thờ Chúa, khinh đời 163
11. Tìm xét và tiết chế ước muốn của lòng 166
12. Luyện đức nhẫn nhục và phấn đấu với tà dục 168
13. Vâng lời cho khiêm 172
14. Suy lý đoán Chúa sâu nhiệm và tự hạ 174
15. Chỉnh đốn hành vi ngôn ngũ 177
16. Chỉ trong Chúa mới có an ủi thật 180
17. Phó thác cho Chúa những lo toan về mình 182
18. Chịu đau khổ với Chúa 184
19. Người nhẫn nhục thật 187
20. Thú nhận mình hèn yếu 190
21. An nghỉ trong Chúa 193
22. Nhớ lại ơn Chúa 197
23. Đi tìm bình an 200
24. Đừng xét việc người 203
25. Điều kiện đẻ được bình an và tiến bộ 205
26. Tâm hồn tự do 208
27. Ác quả của tự ái 210
28. Bị nói lén 213
29. Kêu cầu và chúc tụng Chúa khi gặp khổ đau 214
30. Xin Chúa giúp và vững tâm chờ Chúa trở lại 216
31. Khinh tạo vật để đượ Chúa tác thành 221
32. Tinh thần tự thoát 224
33. Tâm hồn bất nhấn 227
34. Mến Chúa sẽ được no thỏa Chúa 228
35. Sống là chiến đấu 231
36. Mặc cho đời xét đoán 234
37. Tự thoát là điều kiện được tự do 236
38. Cách xử sự hành động 238
39. Hành động đừng hấp tấp 240
40. Không có, lấy gì mà khoe 242
41. Khinh chê danh vọng thế trần 245
42. Bình an ta không tùy thuộc ở người đờveề iệc đời 247
43. Khoa học phù phiếm 249
44. Đừng bận bịu về việc đời 251
45. Cần thủ trong tư tưởng và lời nói 253
46. Tin tưởng ở Chúa những khi gặp thử thách 256
47. Muốn được giải thoát phải chịu khó 260
48. Hạnh phúc đời sau với đau khổ đời này 262
49. Phải khao khát và tìm nước trời 267
50. Gặp khổ sầu hãy tín thác vào Thiên Chúa 272
51. Hãy làm việc nhỏ khi không thể làm việc lớn 276
52. Nghĩ mình đáng phạt hơn an ủi 278
53. Ơn Chúa không ở với đm mê thế tục 281
54. Hành động bẩm sinh và sinh hoạt của ân sủng 283
55. Bẩm sinh đồi bại ân sủng thanh cao 288
56. Tự thoát và vác thánh giá theo Chúa Giê-su 292
57. Đừng nản lòng khi lỡ lầm 295
58. Đừng tò mò những điều không nên tò mò 298
59. Hy vọng và tin tưởng nơi một mình Chúa 304
QUYỂN BỐN: BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
1. Phải kính cẩn lên rước lễ 309
2. Màu nhiệm tình yêu 316
3. Ích lợi bởi năng rước lễ 319
4. Ai rước lễ nghiêm chỉnh được nhiều ơn 323
5. Thánh Thể Chúa và chức Linh mục cao quý 326
6. Cách dọn mình rước lễ 329
7. Xét mình và quyết sửa sai 330
8. Hy lễ Thập giá và tự hiến 333
9. Tận hiến cho Chúa và cầu cho mọi người 335
10. Không nên bỏ rước lễ dễ dàng 338
11. Mình Chúa và Lời Chúa đều cần 342
12. Khi rước lễ phải sửa sang trong ngoài 347
13. Phải khao khát nên một với Chúa Giêsu trong thánh thể 350
14. Tâm hồn ao ước rước lễ 352
15. Không khiêm nhượng và xả kỷ, sẽ không có sủng ái 354
16. Giãi bày với Chúa những nhu cầu và xin Ngài ban ơn 357
17. Khát vọng rước Chúa Kitô 359
18. Đừng tò mò, nhưng phải tin mầu nhiệm Thánh Thể 362