Con đường thánh hóa
Phụ đề: Sách gương phúc của thời hiện đại
Nguyên tác: Consideraciones Espirituales
Tác giả: Josemaria Escriva
Ký hiệu tác giả: ES-J
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hòa Nhã
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003456
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích