Sống thánh giữa đời
Tác giả: Th. Phanxicô Salêdiô
Ký hiệu tác giả: PH-S
Dịch giả: Ph. Hoàng Minh Tuấn
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001083
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 376
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Kính dâng 3
Lời nguyện dâng hiến 7
Lời tựa 9
PHẦN THỨ NHẤT: GỒM NHỮNG CHỈ DẪN VÀ THỰC HÀNH CÀN THIÊT ĐỂ DẪN LINH HÔN TỪ Ý MUỐN THÁNH THIỆN ĐẦU TIÊN ĐẠT ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VÀO HẲN CUỘC SỐNG ĐÓ  
Chương 1- Phác họa đời sống thánh thiện 17
Chương 2- Đặc tính và tuyệt hảo của lòng đạo đức 20
Chương 3- Đời thánh đức thích hợp với mọi bậc và mọi chức nghiệp 24
Chương 4- Cần người hướng dẫn để bước và tiến bộ trong đời đạo đức 27
Chương 5- Trước hết phải thanh tẩy linh hồn 30
Chương 6- Đợt thanh tẩy đầu tiên: Tẩy trừ tội trọng 32
Chương 7- Thứ hai: Phải tẩy trừ lòng quyến luyến tội lỗi 33
Chương 8- Cách thi hành đợt thanh tẩy thứ nhì 35
Chương 9- Bài suy ngắm thứ nhất: Về sự tạo thành 36
Chương 10- Bài suy ngắm thứ hai: Vì mục đích nào ta được dựng nên? 41
Chương 11- Bài suy ngắm 3: Các ơn huệ của Thiên Chúa 43
Chương 12- Bài suy ngắm 4: Suy về tội lỗi 46
Chương 13- Bài suy ngắm 5: Suy về sự chết 48
Chương 14- Bài suy ngắm 6: Cuộc phán xét 51
Chương 15- Bài suy ngắm 7: Hỏa ngục 53
Chương 16- Bài suy ngắm 8: Thiên đàng 55
Chương 17- Bài suy ngắm 9: Chọn Thiên đàng 57
Chương 18- Bài suy ngắm 10: Linh hồn chọn đời sống thánh đức 60
Chương 19- Cách xưng tội chung 62
Chương 20- Bản tuyên ngôn chân chính để ghi tạc sự quyết tâm phụng sự Thiên Chúa 64
Chương 21- Kết thúc việc thanh tẩy đầu tiên ấy 66
Chương 22- Phải thanh tẩy các vấn vương tội nhẹ 67
Chương 23- Phải tẩy trừ lòng yêu chiều các cái vô ích và nguy hiểm 70
Chương 24- Phải tẩy trừ xu hướng xấu 71
PHẦN THỨ HAI: GỒM NHỮNG CHỈ DẪN VỀ NGUYỆN NGẮM VÀ CÁC BÍ TÍCH, ĐỂ GIÚP LINH HỒN LÊN CÙNG CHÚA  
Chương 1- Nguyện ngắm cần thiết 73
Chương 2- Phương pháp vắn giúp nguyện ngắm việc chuẩn bị : Trước hết: nhớ mình 78
Chương 3- Điểm thứ hai của việc chuẩn bị là cầu khẩn 81
Chương 4- Điểm thứ ba của việc chuẩn bị là trình bày Mầu Nhiệm 82
Chương 5- Phần thứ hai của việc nguyện ngắm: các điều suy niệm 83
Chương 6- Phần thứ ba của việc nguyện ngắm: Các tâm tình cảm mến và điều dốc lòng 84
Chương 7- Phần kết luận; và bó hoa thiêng liêng 85
Chương 8- Đôi lời dặn hữu ích về việc suy ngắm 86
Chương 9- Sự khô khan lúc nguyện ngắm 91
Chương 10- Các việc đạo đức buổi sáng 93
Chương 11- Việc đạo đức buổi chiều. Việc xét mình 95
Chương 12- Việc tĩnh tâm, cầm trí 96
Chương 13- Các khát vọng, lời nguyện tắt và ý tưởng lành thánh 99
Chương 14- Thánh lễ và cách dự 105
Chương 15- Việc đạo đức chung và công khai 110
Chương 16- Lòng tôn sùng và cầu khẩn các thánh 111
Chương 17- Cách nghe và đọc lời Chúa 113
Chương 18- Biết lãnh các ơn soi sáng thúc giục 117
Chương 19- Xưng tội 120
Chương 20- Siêng năng Rước lễ 123
Chương 21- Cách dọn mình Rước lễ 129
PHẦN THỨ BA: GỒM  NHỮNG LỜI CHỈ DẪN GIÚP THỰC HÀNH NHÂN ĐỨC  
Chương 1- Tập nhân đức, phải biết chọn lựa 132
Chương 2- Tiếp chương trên: Chọn lựa các nhân đức 137
Chương 3- Đức kiên nhẫn 141
Chương 4- Đức Khiêm nhường bên ngoài 145
Chương 5- Đức khiêm nhường bên trong 149
Chương 6- Khiêm nhường làm ta yêu quý sự hèn hạ của mình 154
Chương 7- Cách bảo vệ thanh danh khi tập đức khiêm nhường 158
Chương 8- Đức hiền từ đối với đồng loại; Phương thế chữa tính nóng 162
Chương 9- Hiền từ với chính mình 166
Chương 10- Phải lo công việc cách chu đáo, không hấp tấp và xao xuyến 169
Chương 11- Sự vâng phục 171
Chương 12- Đức thanh khiết cần thiết 176
Chương 13- Lời khuyên bảo giúp giữ đức thanh khiết 181
Chương 14- Tinh thần nghèo khó giữa giàu sang 184
Chương 15- Cách thực hành đức khó nghèo thực tế, dù sống trong giàu sang 187
Chương 16- Cách sống giàu trong tinh thần tuy nghèo về của cải 191
Chương 17- Tình bằng hữu Trước hết: Tình bè bạn xấu và lố lăng 193
Chương 18- Ái tình lãng mạn 195
Chương 19- Tình bạn chân chính 199
Chương 20- Tình bạn tốt xấu khác nhau chỗ nào? 202
Chương 21- Lời dặn và phương pháp chữa tình bạn xấu 205
Chương 22- Vài điều khuyên dặn thêm 208
Chương 23- Các việc hãm xác bên ngoài 211
Chương 24- Trò chuyện và cô tịch 217
Chương 25- Cách ăn mặc 220
Chương 26- Cách nói chuyện 222
Chương 27- Lương chính trong lời nói, và tôn trọng người khác 224
Chương 28- Đoán xét liều 226
Chương 29- Nói hành 231
Chương 30- Đôi điều căn dặn thêm về lời nói 237
Chương 31- Về tiêu khiển, giải trí; trước hết: những cái được phép và đáng khen 239
Chương 32- Những trò chơi cấm 241
Chương 33- Về khiêu vũ và các loại tiêu khiển được phép nhưng nguy hiểm 242
Chương 34- Khi nào có thể dự cuộc vui và khiêu vũ? 245
Chương 35- Phải trung tín trong việc lớn và nhỏ 246
Chương 36- Phải có công bằng và hợp lý 251
Chương 37- Về các ước muốn 253
Chương 38- Lời khuyên các người kết bạn 256
Chương 39- Đức liêm chính trong tình chăn gối 267
Chương 40- Lời khuyên bảo các quản phụ 272
Chương 41- Đôi lời với người đồng trinh 278
PHẦN THỨ TƯ: CÁC ĐIỀU CHỈ DẪN ĐỂ CHỐNG LẠI CÁC CHƯỚC CÁM DỖ THÔNG THƯỜNG  
Chương 1- Không nên để tai nghe lời bình phẩm của người đời 279
Chương 2- Phải có can đảm 282
Chương 3- Về chước cám dỗ: cảm thấy và ưng theo là hai điều khác nhau 283
Chương 4- Hai gương mẫu đẹp về điểm trên 286
Chương 5- Để khích lệ hồn trong cơn cám dỗ 289
Chương 6- Khi nào cám dỗ và khoái cảm trở thành tội? 290
Chương 7- Phương thế chống trả cơn cám dỗ nặng nề 293
Chương 8- Phải chống trả các cám dỗ lặt vặt 295
Chương 9- Làm thế nào chống các cám dỗ lặt vặt 296
Chương 10- Làm sao lòng kiên vững trước cám dỗ? 298
Chương 11- Sự lo âu 299
Chương 12- Sự buồn rầu 302
Chương 13- Cách cư sử khi được yên ủi thiêng liêng 305 
Chương 14- Tình trạng khô khan và lạnh lẽo tâm hồn 313 
Chương 15- Đôi gương sáng và đôi điều thêm cho vấn đề trên  319 
PHẦN THỨ NĂM: CÁC CHỈ DẪN ĐỂ CANH TÂN VÀ DUY TRÌ LINH HỒN TRONG ĐỜI ĐẠO ĐỨC  
Chương 1- Mỗi năm phải lặp lại các điều quyết định nhờ những việc làm sau đây 323 
Chương 2- Suy về hồng ân Chúa ban cho ta, khi kêu gọi ta phụng sự Ngài 327
Chương 3- Xét mình về tiến bộ trong đời thánh đức 330 
 Chương 4- Xét mình về cách ăn thói ở đối với Chúa 331
 Chương 5- Tự vấn về bổn phận đối với chính mình 334 
 Chương 6- Xét cách cư xử với đồng loại 336 
Chương 7- Xét mình về các tâm tình của linh hồn  337 
Chương 8- Tâm tình cảm mến phải có sau khi xét mình  338 
Chương 9- Vài suy niệm giúp dốc lòng lại  339 
Chương 10-  Suy niệm thứ nhất: Giá trị cao quý của linh hồn  340 
Chương 11-  Suy niệm thứ hai: Cao trọng của nhân đức 341 
Chương 12- Suy niệm thứ ba: Gương các thánh 342 
 Chương 13- Suy niệm thứ tư: Tình yêu Chúa Giêsu đối với ta 344