Những lý do để tin
Phụ đề: Làm sao để hiểu, giải thích và bảo vệ đức tin Công giáo
Tác giả: Scott Hahn, Ph.D
Ký hiệu tác giả: HA-S
Dịch giả: Lm. Bùi Hạnh Phúc
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008318
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 261
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008319
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: NHỮNG LÝ DO TỰ NHIÊN  
Chương 1: Hơn là một cảm xúc 7
Chương 2: Cân nhắc lý do là công việc của chúng ta 23
Chương 3: Những lý do tự nhiên trên khả năng thuyết phục của vũ trụ 39
Chương 4: Đúng và sai 57
Chương 5: Những giới hạn của lý trí 57
PHẦN II: NHỮNG LÝ DO KINH THÁNH 89
Chương 6: Sự vững chắc của Kinh thánh 91
Chương 7: Những vị thánh sống động 125
Chương 8: Một đám đông rõ ràng 149
Chương 9: Bình an của đá tảng 169
Chương 10: Những lý do cho vương quốc 181
PHẦN III: NHỮNG LÝ DO VƯƠNG GIẢ 189
Chương 11: Được tạo dựng cho vương quốc 191
Chương 12: Vương quốc thoáng qua và tương lai 201
Chương 13: Vương quốc ngự đến 215
Chương 14: Khi nào vương quyền đến 227
Chương 15: Dàn bài các bài đọc của đời sống Công giáo 249