Spirituality and Emptiness
Tác giả: Donald W. Mitchell
Ký hiệu tác giả: MI-D
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010011
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 23
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích