Levez-vous! Allons!
Tác giả: Jean-Paul II
Ký hiệu tác giả: PA-J
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004274
Nhà xuất bản: Plon-Mame
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 22
Số trang: 196
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích