Le silence. À l'ombre de la parole
Tác giả: H. Lubienska de Lenval
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009625
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích