Un espace pour Dieu
Tác giả: Claude Geffré
DDC: 248 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008993
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có