Le Chretien face a la vie
Tác giả: R.P. Michael Riquet
Ký hiệu tác giả: RI-R
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011350
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 18
Số trang: 155
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích