Đức Giêsu quà tặng của tình thương
Nguyên tác: Jesus. The Gift of Love
Tác giả: Jean Vanier
Ký hiệu tác giả: VA-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thiêm
DDC: 231.4 - Thuộc tính Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001225
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Khởi dầu 16
2. Đức Giêsu 38
3. Đức Giêsu lôi cuốn và gây bất bình 85
4. Đức Giêsu bước xuống vũng đau khổ nhục nhã 108
5. Đức Giêsu đang sống 117
6. Kết 126