Celui qui est (Nature de Dieu)
Tác giả: J. Raimond
Ký hiệu tác giả: RA-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011386
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 18
Số trang: 267
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích