Đức Kitô đang sống
Nguyên tác: Le Chirst est Vivant
Tác giả: Michel Quoist
Ký hiệu tác giả: QU-M
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002504
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002616
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 295
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đề mục tổng quát
Lời mở đầu
Phần I
Chương I. Phải chăng có những người Kitô hữu mới?
Chương II. Được Kitô giáo đảm nhận không?
Chương III tiên dến một linh đạo cho k1tô hữu ngày nay
Phần II
Chương IV. Đức Giêsu Kitô và lòng tin
Chương V. Mầu nhiệm sáng tạo
Chương VI. Mâu nhiệp nhập thể
Phần III
Chương VIII. Chúng tôi muốn gặp thiên chúa
Chương IX. Ta sẽ ở với các con cho đến tận thế
Chương X. Sống Đức Giêsu Kitô
Đức Kitô đang sống