Dieu des savants
Phụ đề: Dieu de l'expérience
Tác giả: R.P. Riquet, S.J
Ký hiệu tác giả: RI-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011478
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 18
Số trang: 271
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích