Avec Jésus formant en nous son rêtre
Tác giả: J. Grimal, S.M
Ký hiệu tác giả: GR-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011433
Nhà xuất bản: Librairie Catholique Emmanuel Vitte
Khổ sách: 19
Số trang: 481
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích