Jésus - Christ notre chef
Tác giả: R. Claude, S.j, P. Capart, S.j
Ký hiệu tác giả: CLA
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011480
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích