Jésus dans les évangiles
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012850
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 169
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích