Christologie essai dogmatique
Phụ đề: L'homme Jésus
Tác giả: Ch. Duquoc
Ký hiệu tác giả: DU-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012705
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 21
Số trang: 336
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích