Le problème christologique actuel
Tác giả: Jean Galot, SJ
Ký hiệu tác giả: GA-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012660
Nhà xuất bản: C.L.D
Năm xuất bản: 1979
Khổ sách: 19
Số trang: 109
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích