L'heure de Jésus
Tác giả: William James
Ký hiệu tác giả: JA-W
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012505
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Khổ sách: 19
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích