En marche vers le sauveur
Tác giả: Chanoine Eug. Charles PSS
Ký hiệu tác giả: CH-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012226
Nhà xuất bản: Éditions spes
Khổ sách: 19
Số trang: 261
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích