Le Christ et la Jeunesse
Phụ đề: A la jeunesse Catholique
Tác giả: Tihamer Toth
Ký hiệu tác giả: TO-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012198
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 19
Số trang: 254
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích