Le cœur du Christ et le Desordre du Monde
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012146
Nhà xuất bản: Toulouse
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 17
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích