Vie de N.-S. Jésus-Christ
Phụ đề: Exposé Historique, Critique et Apologétique
Tác giả: L. CL. Fillion
Ký hiệu tác giả: FI-L
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012104
Nhà xuất bản: Librairie Letouzey et Ané
Năm xuất bản: 1925
Khổ sách: 19
Số trang: 649
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích