Le Christ dans Ses Mystères
Phụ đề: Conférences Spirituelles
Tác giả: Dom Columba Marmion
Ký hiệu Tác giả: MA-D
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012080
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1929
Khổ sách: 19
Số trang: 495
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012165
Nhà Xuất bản: Les Editions de Maredsous
Năm Xuất bản: 1957
Khổ sách: 19
Số trang: 495
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012313
Nhà Xuất bản: Les Editions de Maredsous
Năm Xuất bản: 1947
Khổ sách: 19
Số trang: 494
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012757
Nhà Xuất bản: Les Editions de Maredsous
Năm Xuất bản: 1957
Khổ sách: 19
Số trang: 495
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích