Jésus-Christ lumière du monde
Tác giả: G. Delcuve, s.j.
Ký hiệu tác giả: DE-G
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011827
Nhà xuất bản: Casterman Éditions de Lumen Vitae
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích