Le problème de Jésus
Tác giả: Jean Guitton
Ký hiệu tác giả: GU-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011813
Nhà xuất bản: Montaigne
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 22
Số trang: 262
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012419
Nhà xuất bản: Éditions Montaigne
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 22
Số trang: 272
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012504
Nhà xuất bản: Montaigne
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 22
Số trang: 262
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích