La Paix de L'Esprit
Tác giả: J. L. Liebman
Ký hiệu tác giả: LI-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011708
Nhà xuất bản: Payot
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 23
Số trang: 188
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích