Le livre de la louange divine
Tác giả: Dom. Joseph Rabory
Ký hiệu tác giả: RA-D
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011692
Nhà xuất bản: Imprimerie Saint-Martin
Năm xuất bản: 1893
Khổ sách: 19
Số trang: 509
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích