Jésus mieux connu et plus aimé dans son Sacerdoce
Tác giả: R. Père M. E. de la Croix
Ký hiệu tác giả: PE-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011690
Nhà xuất bản: Maison du Bon-Pasteur
Khổ sách: 19
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích