Evidence divine
Tác giả: Le P. H. Ramière
Ký hiệu tác giả: RA-P
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011672
Nhà xuất bản: Librairie Victor Lecoffre
Năm xuất bản: 1917
Khổ sách: 19
Số trang: 352
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích