De prophetiis Messianicis in antiquo Testanmento
Tác giả: P.F Ceuppens, O.P
Ký hiệu tác giả: CE-P
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011657
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 24
Số trang: 562
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích