Du Christ aux juifs de cour
Tác giả: Léon Poliakov
Ký hiệu tác giả: PO-L
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011653
Nhà xuất bản: Calmann-Lévy
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích