Bethléem ou le mystère de la sainte enfance
Tác giả: R. P. F. W. Faber
Ký hiệu tác giả: FA-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011638
Nhà xuất bản: Ambroise Bray
Năm xuất bản: 1868
Khổ sách: 17
Số trang: 376
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích