Tu solus sanctus
Phụ đề: Jésus christ vivant dans les saints études de théologie mystique
Tác giả: R.P. Jules Lebreton, SJ.
Ký hiệu tác giả: LE-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011633
Nhà xuất bản: Beauchesne et ses fils
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích