Le Christ inconnu
Tác giả: Th. Quoidbach
Ký hiệu tác giả: QU-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011632
Nhà xuất bản: Librairie Vanderlinden
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 24
Số trang: 404
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích