Les grandeurs de Dieu
Tác giả: R. P. Louis-François D'Argentan
Ký hiệu tác giả: DA-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011626
Nhà xuất bản: Valence
Năm xuất bản: 1838
Khổ sách: 17
Số trang: 444
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích