Aedificatio corporis Christi
Tác giả: Costantino Noppel, SJ.
Ký hiệu tác giả: NO-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011619
Nhà xuất bản: Morcelliana
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 19
Số trang: 254
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích