Jésus Christ centre de la vie du chrétien
Tác giả: Chanoine Texier
Ký hiệu tác giả: TE-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011560
Nhà xuất bản: Les Éditions de L'école
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 16
Số trang: 350
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích