Immanence et transcendance
Tác giả: A. Grégoire, SJ.
Ký hiệu tác giả: GR-A
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011535
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012035
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1939
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích