Le corps mystique du Christ
Phụ đề: Sa nature et sa vie divine d'après S. Paul et la théologie
Tác giả: R. Garrigou - Lagrange, O.P
Ký hiệu tác giả: GA-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011493
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 18
Số trang: 460
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích