Évêque et pionnier Monseigneur streicher
Tác giả: Père J. Cussac
Ký hiệu tác giả: CU-P
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011302
Nhà xuất bản: Éditions de la Savance
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 18
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích