Pour un Catholicisme Évangélique
Tác giả: René Girault
Ký hiệu tác giả: GI-R
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012307
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 19
Số trang: 250
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích