Le plus bel amour du monde
Phụ đề: Essai d'une présentation missionnaire du mystère de la messe
Tác giả: R. P. Pierre Hamon
Ký hiệu tác giả: HA-R
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012865
Nhà xuất bản: Éditions Cefag
Khổ sách: 21
Số trang: 189
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích