Gieo bước hành trình với Abraham, Môsê, người tôi trung trong Isaia và Đức Maria
Nguyên tác: Journeys and Servants - Mary and the Kingdom of God: A synthesis of Mariology
Tác giả: Charles Conroy, MSC, Jose Cristo Rey Garcia Paredes, CMF
Ký hiệu tác giả: CO-C
Dịch giả: Phêrô Nguyễn Quý Khôi
DDC: 223.2 - Các sách Ngôn sứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008337
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008338
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010360
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Hành trình Đức tin của Abraham 9
Hỏi - đáp 32
Hành trình lãnh đạo của Môsê 41
Hỏi - đáp 72
Những người Tôi Tớ của Chúa trong Sách Isaia 79
Ơn gọi của Đức Maria  101
Maria, người tin đầu tiên của Nước Thiên Chúa 109