La religieuse à l'école de Saint François de Sales
Tác giả: Claude Roffat
Ký hiệu tác giả: RO-C
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012339
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 171
Khổ sách: 19
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích