La vie et L'âme de Teilhard de Chardin
Tác giả: Nicolas Corte
Ký hiệu tác giả: CO-N
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012175
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 15
Số trang: 254
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích