Comme s'il voyait l'invisible
Phụ đề: Un portrait de l'apôtre d'aujourd'hui
Tác giả: Jacques Loew
Ký hiệu tác giả: LO-J
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011606
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 18
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích