La Sainteté Francaise contemporaine
Tác giả: Dom Charles Poulet
Ký hiệu tác giả: PO-C
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011458
Nhà xuất bản: Beauchesne et ses fils
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích