Thánh giá và dao găm
Tác giả: David Wilkenrson, Elizabeth Sherrill, With John
Ký hiệu tác giả: WI-D
Dịch giả: Bùi Hữu Thư
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001778
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích